Společnost Klüber Metrology s.r.o. vznikla v roce 2011 a navazuje na činnost fyzické osoby Jan Kavalír, která na českém trhu působí od roku 1997.

Poskytujeme služby v oblasti energetiky a automobilového průmyslu.

Naše mise:

Naší misí je vytváření a udržení dlouhodobých a vzájemně výhodných vztahů se zákazníky, kterým vždy nabízíme ideální řešení k uspokojení jejich potřeb. Uvědomujeme si, že kvalita je nadřazená kvantitě. Spokojení, kvalifikovaní a motivovaní pracovníci jsou základem našeho úspěchu. Chceme být lepší než konkurence.

Naše vize:

Klüber Metrology s.r.o. v číslech:

V současné době zaměstnáváme 33 pracovníků.

80% z celkového počtu zaměstnanců činí oblast automobilového průmyslu a 20% oblast energetiky.

Věkový průměr našich zaměstnanců je 31 let.

60% našich zaměstnanců je vysokoškolsky vzdělaných.

88% hovoří plynule minimálně jedním světovým jazykem.