energetika

projekty, analýzy, měření, revize a mnohé další

PROJEKTOVÁNÍ

 • zpracování projektové dokumentace dle platných vyhlášek
 • projektování distribuční soustavy NN, VN, TS
 • projektové dokumentace vč. příslušného povolení a inženýrinku
 • Ceník za velkoformátový tisk.

 

ANALÝZY A MĚŘENÍ ROZVODNÝCH SOUSTAV

 • energetické analýzy objektů
 • návrhy úsporných opatření
 • optimalizace proudových hodnot hlavních jističů na základě měření analyzátorem elektrických sítí, v návaznosti na fakturaci el. energie
 • nastavení a sjednávání rezervovaných kapacit
 • výpočet transformačních ztrát v návaznosti na fakturaci el. energie
 • montáž, údržba, opravy a rekonstrukce elektroměrových rozváděčů
 • revize dle ČSN 33 15 00
 • termovizní měření
 • měření kvality napětí elektrické energie dle ČSN EN 50160
 • připojení objektů na náhradní zdroj elektrické energie
 • jednání s distributorem na základě plné moci
 • jednání s obchodníkem na základě plné moci
 • výběrové řízení na dodavatele energií na základě plné moci
 • kontrola vyúčtování energií, porovnání sjednaných a vyfakturovaných hodnot
 • poradenství v energetice
 • dlouhodobá, odborná péče o zákazníka
 • odhalení poruch kompenzačního zařízení a překročení rezervovaných kapacit, následné navržení řešení pro odstranění nedostatků
 • dálkový monitoring naměřených dat – nastavení a sjednání rezervovaných kapacit

MĚŘENÍ ANALYZÁTOREM ELEKTRICKÝCH SÍTÍ

 • monitoring parametrů kvality napětí v NN, VN sítích dle ČSN EN 50160
 • měření napětí, proudů, činných i jalových výkonů energií
 • měření pro optimální nastavení rezervovaných kapacit
 • měření pro stanovení optimální proudové hodnoty hlavního jističe
 • měření pro návrh vhodného kompenzačního zařízení

KOMPENZAČNÍ ZAŘÍZENÍ

 • vypracování řádu preventivní údržby kompenzačního zařízení (KZ)
 • správa KZ, dle řádu preventivní údržby
 • výroba, montáž, údržba, opravy, rekonstrukce KZ
 • revize dle ČSN 33 15 00
 • dálkový monitoring dodržování účiníku a nevyžádané dodávky jalové energie do distribuční sítě

TRAFOSTANICE VN/NN

 • Dle zákona provádíme tyto pravidelné revize a úkony údržby:

  • správu trafostanice (TS) dle řádu preventivní údržby
  • nastavení řádu preventivní údržby TS s prokazatelnými záznamy
  • výstavba, údržba, opravy a rekonstrukce TS
  • revize dle ČSN 33 15 00
  • výměna transformátorů
  • výpočet transformačních ztrát v návaznosti na fakturaci el. Energie

REVIZE EL. ZAŘÍZENÍ DO 1000 V AC

Revizní činnost zajišťuje revizní technik na základě získaného oprávnění Technické inspekce ČR. Prohlídkou, kontrolním měřením a přezkoušením celkového stavu ověřuje bezpečný provoz elektrického zařízení. Ke každé revizi se vystaví revizní zpráva – el. zařízení je způsobilé bezpečnostnímu provozu, nebo vzniklé závady brání provozu a je potřeba tyto závady co nejdříve odstranit.

Našim zákazníkům nabízíme revizi:

 • el. zařízení a hromosvodů do nevýbušných prostředí do 1000 V AC
 • el. ruční nářadí
 • rozváděčů, přístrojů a pracovních strojů