automobilový průmysl

zaměřujeme se na úsek kvality a řízení projektů

 

Činnosti

  • řešení reklamací s dodavateli
  • vzorkování nakupovaných dílů předsériových i sériových a originálních dílů / příslušenství
  • měření nakupovaných i vyráběných dílů na 3D souřadnicových strojích včetně zástavbových analýz montážních dílů na etalonech vozů a posuzování závad
  • zpracování výsledků měření, rozměrových odchylek a zpracování návrhu na úpravy tolerancí
  • analýzy příčin výrobních závad a projednávání opatření k jejich odstranění
  • vyhodnocení stavu dodávaných dílů – předání dílů k zástavbám, k ověřovacím zkouškám do laboratoře, optické vyhodnocení
  • sledování generačních stavů dílů a kontakt se sklady těchto dílů
  • projektová práce a náběh nových projektů
  • technická překladatelská činnost
  • podpora informačních systémů kvality, metodické vedení uživatelů